Kroužky a semináře

Všechny kroužky začínají v týdnu od 18.9. 2023

Jóga pro děti

2300 Kč/ 15 lekcí

Výtvarno

1900 Kč/ 15 lekcí

Zážitková angličtina

2700 Kč/ 15 lekcí

Zážitková španělština

2700 Kč/ 15 lekcí

Dramatická výchova

1900 Kč/ 15 lekcí

Muzikohrátky s batolátky

850 Kč/ 4 lekce


Jóga pro děti

Kroužek vede dětská fyzioterapeutka Mgr. Hana Závodná, disponující kurzy "Jóga pro děti s vadným držením těla" a "Akrální koaktivační terapie v pediatrii"

Pro koho? 

 - pro děti ve věku 6 až 9 let, které hledají nebo už našly lásku k pohybu

Proč dětská jóga, proč ve Skřítkozemi? 

- radost ze společného cvičení, 

- respekt k pohybovému vývoji dětí, 

- propojení jógy a fyzioterapie pro hravé, nesoutěživé a zdravé cvičení


Zážitková angličtina a španělština s Ellen

 Mám mnoholetou praxi v učení angličtiny a španělštiny zahraničních i českých dětí. Používám TPR metodu a souzním s prvky Lozanova. Španělšky jsem se naučila v Jižní Americe, kde jsem žila 8 let a španělština se tak stala mým druhým mateřským jazykem. Plynulá angličtina s perfektním přízvukem se stala mou součástí při vyrůstání v dvojjazyčném prostředí. Lekce s dětmi doprovázím hrou na ukulele a zpěvem. Hrajeme hry a tvoříme nová přátelství. Řídím se výrokem Ignacia Estrady: "If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn". Jsem průvodce v lesní školce a maminka jedné úžasné holčičky která je důkazem toho, že je možné, naučit se více jazyků a nepomotat si přitom hlavu. 


Dramatická výchova

Lekcemi provází průvodkyně Mgr. Kateřina Závodná.

Dramatickou výchovu jsem učila dva roky na 1. stupni základních škol, její techniky využívám ve výuce často.

Dramatickou výchovu mám ráda pro svou jedinečnost v učebním procesu dětí, pro chvíle které přináší a proto, že dává dětem příležitost k poznávání sebe sama a okolí.

Dramatickou výchovou dáváme dětem možnost k přímému prožitku a vlastní zkušenosti za pomoci divadelních technik. Jejím cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti se učí formulovat vlastní názor, zpracovávat prožitek, uplatňovat své zkušenosti v různých situacích, učí se vnímat prostor i ostatní. 

Kurz je vhodný pro děti 1. stupně, ideálně ve věku od 6 do 10 let. 
Výtvarno

Výtvarná tvorba dětem nechává rozlétnout fantazii, odpoutává je od konvencí, ale zároveň je učí pečlivosti i trpělivosti. Posiluje také estetické cítění a jemnou motoriku.

Máte doma dítě, které rádo tvoří a maluje? Pak se mu bude líbit v našem kroužku výtvarky, kde budeme tvořit především z přírodních materiálů. Vyzkoušíme si různé techniky a práci s širokou škálou materiálů a po každé lekci si dítě domů odnese své umělecké dílo.

Na děti ve věku od 4 do 8 let se těší každé úterý od 16:40 do 17:40 ve Skřítkozemi průvodkyně Katka.

Muzikohrátky s batolátky

Programem provází Simona Zárubová, maminka úžasné holčičky. Již sedmým rokem se věnuje muzikoterapii a práci s muzikoterapeutickými nástroji. 

Lekce je vhodná pro děti, které již samy chodí až do 6 let. Hravou formou se seznámíme s nástroji jako jsou šamanský buben, djembe buben, zvonkohry koshi, rav dram a další perkusivní nástroje. Budeme poznávat rytmus celým tělem, tancovat, kouzlit s nástroji a na závěr nás čeká hudební relaxace. 

Rezervace na sima.zarubova@seznam.cz nebo na 731886166