Jak nás můžete podpořit

Pokud je Vám naše činnost blízká a chtěli byste nás v našich začátcích podpořit finančně či materiálně, budeme Vám velice vděční. 


Do našeho zázemí potřebujeme:

- čajová konvice
- várnice na čaj
- mlýnek na mouku
- zahradnické náčiní pro děti


Lze nás podpořit i finančně na bankovní účet spolku Skřítkozem z. s. č: 2602191202/2010, vedený u FIO banky a.s.  Na poskytnutí finančního daru Vám vypíšeme daňově uznatelnou darovací smlouvu. Také Vám po individuální dohodě můžeme nabídnout propagaci na našich internetových stránkách.