Organizace školního roku

Školka je v provozu ve všední dny 

pondělí - čtvrtek 7:45 - 16:00 

(s výjimkou státních svátků).


Školní rok 2023/24 

začne v pondělí 4. 9. 2023,

ukončen bude v   pátek 28. 6. 2024


Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října- pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Provoz začne ve středu 3. ledna 2024.

Jarní prázdniny 5. 2. - 11. 2. 2024


S dětmi odcházejícími do školy se loučíme na závěrečné slavnosti, která se koná 27. 6. 2024.

Státní svátky ve školním roce 2023/24:

28. 9. 2023 - čtvrtek, Svatý Václav

28. 10. 2023 - sobota, Den vzniku samostatného Československa

17. 11. 2023 - pátek, Den boje za svobodu a demokracii

29. 3. 2024 - Velký pátek

1. 4. 2024 - pondělí Velikonoční

O přerušení provozu jsou zákonní zástupci informováni 2 měsíce předem.