Pro rodiče


LK Skřítkozem funguje od roku 2022 jako spolek Skřítkozem z.s. a není zapsán v rejstříku MŠMT. Tato organizace není finančně podporována státem. Provoz školky je téměř zcela hrazen z členských příspěvků rodičů.

Komunitní ráz školky je závislý na chuti rodičů zapojit se do jejího chodu, na pomoci při slavnostech a jiných aktivitách lesní školky. Jakékoliv nápady a návrhy v otázce rozvoje školky uvítáme.