♥Hledáme kamarády do naší kouzel plné lesní školky♥

Jsme typem lesní školky, nabízíme alternativu předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Cílem je celoroční každodenní kontakt nejen s přírodou, ale i  tradicemi a kulturou.


Řád a rytmus roku

Učení v přírodě a s přírodou

Poznávání světa všemi smysly


Skřítkozem spojuje, hraje si a zpívá. Jsme plní odhodlání vytvářet místo kouzelné, smysluplné, respektující a podporující. Toulat se, skákat, dovádět a tvořit. Být v souladu se Zemí.

Plánované akce

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol


Podpořili nás