Členské příspěvky spolku Skřítkozem z.s.

pro školní rok 2023/2024


Členský příspěvek se platí vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na účet, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Příspěvek je nevratný.Čtyři dny v týdnu/ měsíc

5200 Kč

Tři dny v týdnu/ měsíc

4200 Kč

Dva dny v týdnu/ měsíc

3200 Kč

V ceně není zahrnuto stravné. Obědy a odpolední svačiny budou zajišťovány z naší strany. Místo odběru stravy je Vegan Havířov plus s.r.o. Cena za oběd a odpolední svačinu je 80,-Kč/ den.