Členské příspěvky

Pět dní v týdnu/měsíc


6000 Kč

Čtyři dny v týdnu/ měsíc


5000 Kč

Tři dny v týdnu/ měsíc


4000 Kč

Dva dny v týdnu/ měsíc


3000 Kč

Jeden den v týdnu/ měsíc


2000 Kč


Příspěvky se platí na účet Skřítkozem z. s. pod konstantním symbolem 22222, na číslo účtu: 2602191202/ 2010.  Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Rodič do 14 dnů od data podpisu v přihlášce ke členství ve spolku Skřítkozem z. s., uhradí zálohu 2000,- Kč na účet zřizovatele. 

Členský příspěvek se platí vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na účet, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Harmonogram plateb členských příspěvků:

30. 6. 2022 na září a říjen

15. 9. 2022 na listopad a prosinec

15. 11. 2022 na leden a únor

15. 1. 2023 na březen a duben

15. 3. 2023 na květen a červen


Předpokládaná cena členských příspěvků je platná pro školní rok, tj. 2022/2023.

V ceně není zahrnuto stravné. Obědy a odpolední svačiny budou zajišťovány z naší strany. Místo odběru stravy je ZŠ Na Nábřeží.