Členské příspěvky spolku Skřítkozem z.s.

pro školní rok 2024/2025


Členský příspěvek se platí vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na účet, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Příspěvek je nevratný.


Čtyři dny v týdnu/ měsíc

5500 Kč

Pět dní v týdnu/ měsíc

6000 Kč

U docházky ve školním roce 2024/2025 bude  možný výběr ze 4 nebo 5 dnů v týdnu, jiné varianty  docházky neplánujeme.

V ceně není zahrnuto stravné. Obědy a odpolední svačiny budou zajišťovány z naší strany. Místo odběru stravy je  Dřevjanka pizza s.r.o. Cena za oběd a odpolední svačinu je 100,-Kč/ den.