Členské příspěvky spolku Skřítkozem z.s.

pro školní rok 2023/2024


Členský příspěvek se platí vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na účet, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.Čtyři dny v týdnu/ měsíc

5200 Kč

Tři dny v týdnu/ měsíc

4200 Kč

Dva dny v týdnu/ měsíc

3200 Kč

V ceně není zahrnuto stravné. Obědy a odpolední svačiny budou zajišťovány z naší strany. Místo odběru stravy je pro další školní rok v jednání.


Příspěvky se platí na účet Skřítkozem z. s.

pod konstantním symbolem 22222

na číslo účtu: 2602191202/ 2010.  

Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte + měsíc pro který je platba určená.


Harmonogram plateb členských příspěvků:


30. 6. 2023 platba docházky v měsíci září 

15.8. 2023 platba docházky v měsíci říjnu 

15. 9. 2022 platba docházky v měsíci listopadu

15. 10. 2023 platba docházky v měsíci prosinci

15. 11. 2022 platba docházky v měsíci lednu

15.12. 2023 platba docházky v měsíci únor

15. 1. 2024 platba docházky v měsíci březnu

15. 2. 2024 platba docházky v měsíci dubnu

15. 3. 2024 platba docházky v měsíci květnu

15. 4. 2024 platba docházky v měsíci červnu