Naši lidé

Koordinátorka lesního klubu Mgr. Kateřina Závodná (Káťa),

maminka dvou dětí, kovaná v učitelském řemesle. Učila v lesní školce, mateřské školce, komunitní škole i běžné třídě základní školy a v této chvíli na cestě k waldorfské pedagogice. Nejraději umělecky pracuje s přírodními materiály, akvarelem a s tvořivou dramatikou.


Průvodkyně Mgr. Hana Závodná, 

teta dvou dětí. Vystudovala Fyzioterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Momentálně rehabilituje dětské i dospělé pacienty v rámci ambulantní péče. Vedla skautský oddíl světlušek a vlčat (děti ve věku 6 - 11 let). Zkušenosti nabírala také jako hlavní vedoucí letních táborů.


Průvodkyně Mgr. Kateřina Smetanová (Kačka), 
maminka dvou dětí, vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učí na prvním stupni základní školy, celoživotní působení v turistickém oddíle mládeže TOM Datyňáček, vedla kroužky dramatické výchovy v ZUŠ, soukromé lekce klavíru i hlídání dětí.


Kosmopolitní polyglot Ellen Dunková, maminka jednoho úžasného dítěte, které je jejím největším životním učitelem. Studovala zdravý životní styl v Jižní Americe, učila v soukromé anglické školce a průvodcovala ve dvou lesních školkách, kde také vedla kurz angličtiny pro ty nejmenší. Momentálně také on-line lektorka angličtiny a španělštiny. Hraje na ukulele, klavír, příčnou a zobcovou flétnu.


Průvodkyně Ing. Kateřina Vejrová (Katka) vystudovala VŠB-TU Ostrava a je maminkou dvou holčiček. K dětem přilnula natolik, že se rekvalifikovala na profesionální chůvu. Volný čas tráví tvorbou keramiky a ráda se s těmito zkušenostmi podělí se všemi dětmi.