O Skřítkozemi

Jsme spolek sdružující rodiče a pedagogy, kteří pomáhají prohloubit dětem poznání světa. Vytváříme bezpečný prostor pro svobodný dětský rozvoj. Společně objevujeme taje lesů, luk a strání. 


Jak s dětmi pracujeme?

Louka a les jsou naší učebnou nabízející spoustu zábavy, bádání i objevů. O světě se ale učíme také prostřednictvím návštěv divadel, muzeí a dalších vzdělávacích center a institucí.


Naše výchova a vzdělávání stojí především na bezpečném vztahu mezi průvodcem, dítětem a rodičem.


Jak to děláme?

 - Máme věkově smíšenou skupinu v počtu maximálně 16 dětí ve věku od 3 do 6 let. Malá skupina nám pomáhá individualizovat náš přístup.

- Přijímáme emoce, nepopíráme je. Citlivě, otevřeně komunikujeme.

- Východiskem našich činností se stává vlastní prožitek skrze rytmus a děje v přírodě.

- Pracujeme s bezpečným rizikem. Víme, že bezpečí tvoří pravidla a jejich dodržování.

- Dáváme dětem příležitost, aby mohly poznat samy sebe.

- Vytváříme podmínky pro řízené vzdělávání i pro volnou hru. 


Co je pro nás důležité?

- vytvářet prostor pro setkávání s rodiči, dětmi i sousedy 

-budovat kladný vztah k přírodě 

- být venku v každém počasí, prožívat změny a děje v přírodě 

- ctít tradice a rituály 

- učit se prožitkem

- otevřeně komunikovat

- být odborníky ve vzdělávání