O nás

Jsme spolek sdružující rodiče a pedagogy, kteří pomáhají prohloubit dětem poznání světa. Vytváříme bezpečný prostor pro svobodný dětský rozvoj. Společně objevujeme taje lesů, luk a strání. 


Z čeho vycházíme:

- z konceptu Respektovat a být respektován

- z myšlenky ,,být s dětmi venku za každého počasí, v souladu se zemí"
- z waldorfské pedagogiky a jiných alternativních pedagogických přístupů.


- Východiskem našich činností se stává vlastní prožitek skrze rytmus a děje v přírodě.

- Máme svá pravidla a hranice.

- Věkově smíšená skupina v počtu maximálně 16 dětí v doprovodu dvou průvodců.

- Pracujeme s bezpečným rizikem.

- Dáváme dětem příležitost, aby mohly poznat samy sebe.