Povinný předškolní rok

LK Skřítkozem může přijmout dítě v povinném školním roce pouze v režimu Individuálního vzdělávání. Nejsme školským zařízením, tudíž dítě musí být nahlášeno ve spádové či jiné školce pod rejstříkem MŠMT na Individuálním vzdělávání. Vzdělávání dítěte je tímto v kompetencích rodiče a může navštěvovat neškolské zařízení (lesní klub).

Pro více informací v této otázce nás můžete   kontaktovat.