Stravování

Slavnostní oběd dle etikety
Slavnostní oběd dle etikety

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Stravování, které zajišťuje lesní klub, se skládá z oběda a odpolední svačinky. Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu, pedagog dohlíží na pitný režim.

Oběd je dovážen v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomu určených. Výdej stravy zajišťuje pedagog s platným potravinářským průkazem.  

V současné době je dodavatelem stravy Dřevjanka pizza s.r.o.