Stravování

Společně na terásce
Společně na terásce

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Stravování, které zajišťuje lesní klub, se skládá z oběda a odpolední svačinky. Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu, pedagog dohlíží na pitný režim.

Oběd je dovážen v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomu určených. Výdej stravy zajišťuje pedagog s platným potravinářským průkazem. 

Oběd i odpolední svačina se servíruje v domku či na zastřešené terase. 

Dopolední svačinku a pití chystají rodiče. 


Aktuální cena oběda a odpolední svačiny je 80,- Kč

Dodavatel stravy je Vegan Havířov plus s.r.o.


Úhrada bude provedena převodem z účtu zákonného zástupce na účet Skřítkozem z. s. pod variabilním symbolem příchozí faktury.